Obraz Marek Kłocewiak
Studia zamawiane z INFORMATYKI i MATEMATYKI na UKSW
Marek Kłocewiak w dniu środa, 27 czerwiec 2012, 12:18 napisał(a)
 
[x][x]

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do podjęcia studiów zamawianych ze stypendium 1 000 PLN i bogatą ofertą zajęć dodatkowych. Kształcenie zamawiane będzie prowadzone na kierunkach INFORMATYKA (50 stypendiów) i MATEMATYKA (30 stypendiów).

Projekty Informatyk – nowe perspektywy rozwoju osobistego i zawodowego oraz Matematyk – pracownik wszechstronny będą realizowane od roku akademickiego 2012/2013 w ramach Działania 4.1.2 Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ich celem jest zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Więcej informacji o stypendiach, ofercie zajęciowej i szczegółach udziału w projektach można znaleźć tutaj.